Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tardai
Reikšmė:
tortury w śledztwie
Straipsnelis:
[Aptariami lietuvių kalbos postverbaliniai derivatai, susiję su antrinių veiksmažodžių su priesaga -dyti perintegracijos procesais.] Lie. tard-ai m. pl. ʻtortury w śledztwieʼ < tár-dyti ʻwypytywać, badać w śledztwieʼ : tìrti ʻbadaćʼ.
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas