Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tariakáutis
Reikšmė:
tartis
Straipsnelis:
V. tariakáutis 'tartis' klaidingai laikomas sudurtiniu – jame be kamieno, susijusio su tarti, dar įžiūrimas antrasis sandas, siejamas su kauti grupės žodžiais. Lie. kalboje tai neįmanoma. Tas matyti iš kitų šio žodžio variantų: tarekuotis, tarakuoti (-úoja, -ãvo), tarėkuoti, tarėskoti 'tartis, šnekučiuoti, plepėti', tarikáuti (-auja, -avo) 'tartis dėl vedybų, derėtis'. Šie v. yra priesagų vediniai. Pvz. tarikáuti padarytas su priesaga -auti iš pam. vardaž. su -ik- (plg. tarìkas 'tarėjas': plėšikauti (: plėšikas), arba su sudėt. pries. -ikauti tiesiog iš tar̃ti, tarýti (plg. mainikauti : mainyti). Panaši iš kitų vedinių daryba (su kai kuriais fonetiniais pakitimais).
Šaltinis:
Urbutis 1963, 216–217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas