Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tarkúoti
Reikšmė:
тереть на терке
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. tark'ovac’ – le. ‘тереть на терке (картошель, пердьку и пр.)’, br. таркава́ць (бульбу), та́ркаць , та́рыць ‘t. p.’ ir pan. (paplitimo arealas – baltų ir slavų kalbų paribys) <= lie. tarkúoti ‘тереть на терке’, tarkúotos bùlvės ‘тертый картофель’, tarkinỹs ‘мезга (натертых овощей, плодов)’, bùlvių tarkinỹs ‘картошельная мезга’. Leksika, kildinama iš lie. tárka / br. та́рка, laikytina baltarusių-lietuvių inovacija, atsiradusi kontaktų plote iš lenkų kalbos ir įgijusi naujų semantinių reikšmių.
Šaltinis:
Веренич 1989, 201

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas