Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tarpà
Reikšmė:
Gedeihen, Wachstum
Straipsnelis:
[Aptariami pragermanų skoliniai į pabaltijų finų ir lapių kalbas.] Lapių doarvi ‘nötiges, ausreichendes maß, so viel wie für etwas benötigt wird’ < *tɔ̄rvē < *torva yra iš pragerm. *torBā́ (germ. *þarβō: s. isl. þǫrf ‘Bedarf’, s. ang. þearf ‘Bedürfnis, Bedarf’, go. þarba ‘want, need’), plg. lie. tarpà ‘Gedeihen, Wachstum’.
Šaltinis:
Koivulehto 2004, 302–303
Antraštė:
tarpà
Straipsnelis:
Kaip parodė Mažiulis (PKEŽ I 277), pr. °terp° (enterpo III 61₁, aʃt enterpen III 75₁₄, enterpon aʃt III 17₁₆ ‘nutzet’) yra etimologiškai susijęs su lie. tarpà ‘Gedeihen, Wachstum, Entwicklung, Fortschrift’, la. tãrpa ‘Kraft, Vermögen, Fähigkeit’ (iš kur yra denominatyvas tar̃pti, tarpstù ‘gedeihen, zunehmen’). Kadingi ryt. bl. turi tik tarp-, pr. °terp° pirminis vokalizmas neabejotinai buvo a (o-laipsnis iš šaknies *terp- ‘sich sättigen’). Tiesioginis ryšis su gr. térpomai ‘sättige mich’, terpō ‘sättige’ neįmanomas.
Šaltinis:
Smoczyński 2002, 48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas