Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taujóti
Straipsnelis:
Senųjų ide. kamienų pėdsakus yra išlaikiusi (iš piet. sl. kalbų) slovėnų kalba, plg. slov. távati 'sunkiai žengti' ~ lie. taujóti = la. taũjât 'klajoti' (Čop B. Etyma balto-slavica. V. – Slavisticna Revija 1961/1962 XIII 197–199).
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas