Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taupýti
Straipsnelis:
[Būtent baltų kalbose esama daug [...] homonimų, o tai kelia daug neaiškumų. Kiek dar čia darytina, rodo, deja, ir Fraenkel'io LEW [...] Dažnai norėtųsi detalesnių paaiškinimų. Pavyzdžiui, ką bendra turi (...) taupýti 'schonen' su tũpti 'niederkauern' ir čiaũpti 'fest zusammenpressen' [...]]
Šaltinis:
Merlingen 1978, 42¹

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas