Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
teĩkti
Reikšmė:
fügen
Straipsnelis:
Pr. teickut 65,₂₁'schaffen' [ir kt.]: patickots, tickint, tickars, lie. teĩkti, ṫ̀ 'passen, taugen', tiẽkti (valgį) 'bereiten' iš Būgos KSn. 100 t., la. tikls ir kt. ME s. v. tèikt.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas