Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tẽkinas
Straipsnelis:
Baltų kalbose dėl fonetinių priežasčių į vieną priesagą -inas, (-a) susiliejo dvi sẽnos priesagos: *-i-no-, būdinga vardažodiniams būdvardžiams, ir *-n̥-no-. Su pastarąja nuo seno daromi veiksmažodiniai būdvardžiai, plg. lie. tẽkinas ir bulg. téčen ‘tekąs, takus’, taip pat gr. ἑδανός ‘valgomas’ ir kt. (Brugmann 1906, 260; Būga 1959, 239; Chantraine 1933, 196–197; Skardžius 1943, 239; V. Ambrazas 1979, 19–20). Gal tai paskatino ir su išvestine priesaga -in-gas, (-a) daryti ne tik vardažodinius, bet ir veiksmažodinius būdvardžius (plačiau žr. S. Ambrazas 2003, Būdvardžių su priesagomis -ingas, (-a), -inis, () ir -iškas, (-a) istoriniai ryšiai, Baltistica 37(1), 17–22).
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 16–17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas