Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
telis
Straipsnelis:
Briuknerio (Brückner A. Litu-slavische Studien. I.) teiginys, kad la. teļš(comm.) 'veršelis', lie. telis; la. tele (comm.) 'karvytė, telyčia' yra skoliniai, rodos esąs abejotinas. La. telice (trm.) – телица, lie. telyčė galbūt yra skoliniai – šitaip galvoti verčia pries. -ice.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas