Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tem̃pti
Straipsnelis:
Trautmann Apr. Spr. 488 tik atpasakoja (su klaustuko ženklu) pr. žodžiui tēmpran (acc. sg.) 'brangų' Bernekerio pasiūlytą etimologiją (: lie. tem̃pti). Ši etimol., nepateikiant pagrindimo, neįtikina, o tik nurodo, kad abiejų žodžių šaknys panašios, nors tai nėra atsitiktinis dalykas. Pirmykštė sąvokos 'brangus' reikšmė yra buvusi 'riebus, įmitęs, geros išvaizdos', plg. la. brangs (trekns) vepris. Senaisiais laikais viena iš pagrindinių mainų prekių buvo gyvuliai ir riebus (brangus) gyvulys galėjo būti kartu ir 'brangus'. Vadinasi, ir pr. *tēmpra-s 'brangus' iš pradžių įvardijęs storumą (brangumą) bei kartu su s. sl. tǫъ oni, kartu su sl.um. brat te 'storas', s. isl. þo 'storas', s. isl. p̨mb 'ištinusi, stora' yra išties giminiškas su lie. tem̃pti.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 59
Antraštė:
tem̃pti
Straipsnelis:
Toch. A cämp-, camp-, B cämp- 'galėti, sugebėti' su formomis: A praes. act. cämpäs, opt. act. cämpiṣ, praet. act. campär, imp. act. cämṣā ir cimṣā, adj. verb. II cämpäl; B praes. ir conj. act. campau, impf.-opt. act. cämpim ir cimpim, praet. act. campya, der. subst. A tampe 'jėga, galia', A adj. cämpam 'galingas, galintis', A cämplum (< adj. verb. II cämpal) 'aukštas ir galingas'. Jau REJE 2 (1939) 127 A tampe 'jėga, galia' susiejau su lie. tempiù (žr. taip pat lie. į̃tampas); šį aiškinimą taip pat randame Pedersen, Tocharisch (1941) 162, išn. 1 (be pirmtakų nurodymo). Žinoma, reikia pabrėžti puikų toch.-lie. atitikmenį: *temp- ir t. t. kitose ide. kalbose (plg. Pokorny, 1064 ir toliau) nėra tos pačios kilmės. Kas liečia vokalizmą, tai kai A tampe = lie. (į̃)tampas reprezentuoja ide. *tomp- (gr. λόγοςtipas; dėl -e, plg. Van Windekens, Orbis 19 (1979) 430 ir toliau), AB cämp- ęsia ide. *temp-, o A camp- (praet.) galima kildinti tik iš ide. *tēmp-. [249] Reikia pastebėti, kad A formoje A cimṣā (greta cämṣā) balsis i atsirado iš B formos cimpim.
Šaltinis:
Windekens 1976, 249–250
Antraštė:
tem̃pti
Straipsnelis:
Toch. B täntne 'valdžia, galia' (= s. i. vaça-). Šis žodis kilo iš ide. *tn̥tₑ- formos su ekspresyviniu – intensyviu padvigubinimu *ten- 'įtempti': su gr. τείνω, τατός, τέτανος'kūno dalies įtempimas arba kietumas', s. i. tanóti, tatá- 'įtempti', lo. tenēre, tentus 'laikyti' ir t. t. Dėl reikšmės 'galėti', plg. gr. τόνος'įtempimas, intensyvumas, jėga, stiprumas' ir žr. taip pat toch. AB cämp- 'galėti, būti', A tampe 'jėga, galia' greta lie. tempiù, į̃tampas.
Šaltinis:
Windekens 1976, 501
Antraštė:
tem̃pti
Straipsnelis:
J. Endzelynas (Endzelīns) J. Filol. biedr. raksti. XII, Rīga, 1932, 171–2; Ibid: Senpr. valoda, 264) pagrįstai pr. tēmpran 'brangus' gretina su lie. tamprùs, la. tam̃prs 'kietas (apie medžius ir žemę)', lie. tem̃pti, la. tiept (be kirčio) '(iš)tempti'.
Šaltinis:
Каралюнас 1973 (1975), 157
Antraštė:
tem̃pti
Reikšmė:
ziehend spannen
Straipsnelis:
Pr. tēmpran (acc.) 31,₂₇'teuer' [ir kt.] – turbūt giminiškas su lie. tem̃pti, tamprùs 'zäh', la. tìept, s. sl. тѫпъ 'storas', s. isl. þambr 'angeschwollen' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 721 t., žr. Berneker Pr. Spr. 326 bei FBR XII 171 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
tem̃pti
Straipsnelis:
[Manoma, kad šios izoglosos bendros tik bl. ir toch. kalboms:] Toch. A cämp-, camp- 'galėti', B cämp- Van Windekens ir Pedersen sieja su lie. tempiù.
Šaltinis:
Иванов 1986 (1988), 57
Antraštė:
tempti
Straipsnelis:
Toch. AB camp-, cämp- 'galėti', A tampe 'galybė, jėga' yra gretintinas su lie. tempiù, tem̃pti 'spannen' [plg. Van Windekens, Lexique étymologique des dialectes tokhariens (1941) 135, Pedersen, Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung (1941) (Anm. 103), 162, Anm. 1]
Šaltinis:
Solta 1974, 118
Antraštė:
tempti
Straipsnelis:
Lie. tempti giminiškas lie. tęsti ir taip pat priklauso paveldėtų iš ide. *ten- ir jos variantų žodžių grupei. Lie. tempti (*tem-p-, plg. lo. tempus 'laikas' ir t. t.). žr. tęsti
Šaltinis:
Buck 1949, 570
Antraštė:
tem̃pti
Straipsnelis:
[Semema ‘brangus’ gali būti kilusi iš sememos ‘sunkus, svarus’ (plg. lo. (ex)pendo, gr. βαρύ-τιμος), ο pastaroji suvoktina kaip ‘kuris išbrinkęs, išpampęs, prisisunkęs, išsitempęs’ (plg. sunkùs : suñktis)]: Pr. tēmpran (acc. sg.) ‘brangus’ : lie. tamprùs, tem̃pti, lie. ti̇̀ept ‘ištempti, recken, daryti standų, steifen’, s. isl. þambr ‘išbrinkęs’.
Šaltinis:
Karaliūnas 1971a, 18
Antraštė:
tempti
Reikšmė:
stiept, izstiept
Straipsnelis:
Pr. tempran Karaliūnas (К этимологии лтш. dārgs, Этимология 1975, 1073) sieja su lie. tamprus ‘atsperīgs’, la. tamprs ‘ciets (par kokiem un zemi)’, lie. tempti ‘stiept, izstiept’, la. tiept ‘stiept, padarīt cietu’, s. sl. tąpъ ‘resns, stiprs, labi pabarots, taukains’, s. isl. þambr ‘resns, tukls’, la. tempt ‘dzert lieliem malkiem’.
Šaltinis:
Buhārina 2000, 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas