Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
témti
Straipsnelis:
*tómso-/-sah₂ 'tamsus, tamsa' lytyje lie. tamsà (4) 'Dunkelheit', adj. tamsùs (4) 'dunkel', Daukša turi dar 2 kirč. su gen. sg tómsaus, dat. pl támsumus (neaiškus Saussure'o dėsnį pažeidž. kirčiav. acc. pl. támssus ir loc. pl. támsose, támsosę, támsosse, žr. Kudzinowski 1977 sub tamsus ir tamsa). Prikl. s- kamienui *témə-s (ved. támas, támiṣrā- ir t. t.), šaknis *temh- lytyje lie. témti 'finster werden' (Pokorny IEW 1063 t.).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 204

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas