Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tetà
Straipsnelis:
žr. tėtis
Šaltinis:
Bader 1986, 65
Antraštė:
tetà
Straipsnelis:
S. sl., s. r. тета, тетъка 'teta', тетичьна 'tetos duktė', r. тётка, тётушка, le. ciotka, ž. luž. śota, č. teta, slov. téta, bulg. те́та, те́тка ir kt. Čia priklauso lie. tetà, teténas 'dėdė, tetos vyras'. [86] Paprastai sl. teta, tetъka priskiriami prie reduplikuotų 'vaikiškos kalbos' darinių, kaip ir baba, tata [87].
Šaltinis:
Трубачев 1959b, 86–87
Antraštė:
teta
Reikšmė:
tėvo, motinos sesuo
Straipsnelis:
Lie. teta, s. sl. teta ir t. t. – priklauso vaikiškų žodžių (nursery words) tata, atla, dada tipui.
Šaltinis:
Buck 1949, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas