Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tetervas
Straipsnelis:
tatarwis E. 767 'Birkhuhn': lie. tetervas, la. teteris, r. тетерев 't. p.', pers. taδ 'Fasan', gr. τέτραξ 'Perlhuhn' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 718.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 324
Antraštė:
tẽtervas
Reikšmė:
tetervinas
Straipsnelis:
pr. E 767 tatarwis 'тетерев': lie. tẽtervas [Kalbama apie prūsų grafemą <a> kirčiuotame skiemenyje].
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 33

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas