Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tevérna
Straipsnelis:
Antrasis V. Macheko žodyno leidimas (V. Machek. Etymologický slovnik jazyka českého. Praha, 1968) naujais ir įdomiais etimologizavimais, pvz. s. č. teverný 'pagarbus, grakštus, dailus' gretinamas su lie. tevérna (graži kalba, sakoma vestuvėse), tevérnoti 'šnekėti neskubant, oriai, solidžiai'.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas