Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tibùliai
Reikšmė:
svogūnai
Straipsnelis:
Pietų aukštaičių tarmės ploto pakraščiuose (vakarų a.) pastebėta hipernormalizmų, kai iš seno turėti (ne atsiradę dėl dzūkavimo) priebalsiai c, dz keičiami neva originaliais t, d. Dažniausiai tai sporadiški okazionalizmai, pavyzdžiui, Punsko šnektos tibùliai ‘svogūnai’, padarytas iš skolinio cibùliai ‘t. p.’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010d, 300

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas