Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tiẽsti
Reikšmė:
gerade machen
Straipsnelis:
žr. teisė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
tiẽsti
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po to paties prieb. (pastarasis prieb. galėjo būti išlėstas):] 2. Šaknis *ts- 'tiesus, stovįs, tvirtas, ramus, lygus, išdėliotas, sausas, ištiestas, padengtas': variantai *tes-, *tis- (teis-, tois-), *tos- (teus-, tous-), *tas-, *ts- > s- – alb. tésha (téshë) 'baltiniai, drabužiai', s. i. túṣyati 'jis patenkintas', tūṣnī́m 'tyliai', toṣáyati 'ramina', śúṣkaḥ 'sausas', śúṣyati 'džiūsta', pers. sâya 'šešėlis, ginyba', gr. αὔος 'sausas', lo. solum 'dirva', bret. tossen (tosten) 'kalva', isl. þusta 'krūva, masė', s. isl. serkr 'marškiniai', s. v. a. sal 'būstas, salė', s. v. ž. seli 'salė, šventykla', s. ang. se(a)lma 'lova', lie. pãtisas 'nusidriekęs, gulįs', tiẽsti, teisùs, taisýti, tausýtis 'nurimti, nustoti (vėjas)', saũsas, síena, sérgėti, súolas, salà 'kaimas', la. segt 'uždengti', séga 'užklotas', sejs 'šešėlis', pr. sagis 'kelioninė moters suknelė', prasl. tixъ, těšiti, texn̨, tušiti, selo, sěnъ 'šešėlis', sěni 'priemenė', sъxn̨ 'džiūti', suxъ, r. тусклый, trm. туск 'rūkas, tamsa', r., ukr. сорочка, ukr. оселя 'namas', bulg. осо́е, s.-kr. òcoje 'paunksmė'.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138–139
Antraštė:
tiẽsti
Straipsnelis:
žr. staltiesė
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas