Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tikėti
Straipsnelis:
Iš ide. kalbų žodžių, reišk. 'tikėti', išsiskiria gana plati vedinių grupė (la., kelt., i.-ir.), atspindinti senąjį greičiausiai kulto žodį. Lie. tikėti, la. ticēt gimin. lie. tikti, tiekti, teiktis, tikras, išoriniai ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 1206
Antraštė:
tikiù
Straipsnelis:
Paveldėtuose žodžiuose latvių kalboje gomuriniai sprogstamieji priebalsiai virtę dantinėmis afrikatomis, pvz.: […] la. ticu : lie. tikiù […].
Šaltinis:
Steinbergs 1982, 398

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas