Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tìkras
Straipsnelis:
Lie. šaknis tìkras 'real' (: tìkti 'būti pritaikomu, panaudojamu, be fitting, suit; [refleks.] atsitikti') neturi patikimų atitikmenų. Man rodos, ankstesnė šios šaknies reikšmė buvusi 'kristi, fall' vėl sim. Manau, kad artimu lie. tìkras giminaičiu laikytina alb. ndih 'pagelbėti, help' < *en-tik-sk̑-, nors čia dar reikalingi gilesni tyrinėjimai.
Šaltinis:
Hamp 1987b, 113
Antraštė:
tikras
Straipsnelis:
Ankščiau E. Frenkelis teisingai yra pastebėjęs, kad būdv. tikras reikšmė 'nuosavas, savo, saviškas' aiškintina lenkų własny reikšmių įtaka. Žodyne bandoma tą įtaką plačiau nušviesti, bet yra ir daug kas pripainiota. Reikšmės 'bendras' neturi ne tik lie. tikras, bet dargi le. własny. Abejotina, ar tikras būtinai turėtų būti laikomas vertiniu tokiuose pasakymuose, kaip Sirvydo tikras jo sunus pirmagimis ir t. t.
Šaltinis:
Urbutis 1963, 217
Antraštė:
tikras
Reikšmė:
į-tikr-
Straipsnelis:
Pr. entickrikai 'greitai', 'iš karto', 'akimirksniu' (adv. veikiausiai iš nesamo adj., turėjusio priesag. –ik-) iš en- ir tikr-. Pr. en-tikr- atitiktų lie. į-tikr- ir la. ie-tikr-, kuriuos gal ir šiaip būtų galima atstatyti, plg. iš tikro, iš tikrųjų, bet į̃tikimas, įtikùmas, įtìkinamas, įtìkinimas, įtìkinti, įsitìkinti ir pan.). [57]
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas