Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
til̃žti
Straipsnelis:
[Nagrinėjami baltų ir slavų kalbų šaknų su /*/ refleksai] Etimolog. dubletai apima 8 šaknis [47]: 7) lie. til̃žti // lie. tul̃žti, la. tùlzt [48].
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 47–48

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas