Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tiñklas
Straipsnelis:
sasintinklo E. 697 'Hasengarn': sasins + tiñklas, la. tît, tina ME IV 192, s. sl. тенето 'Strick' ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 722 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 299
Antraštė:
tinklas
Straipsnelis:
[Bl. ir i.-ir. kalbose galima išskirti tekstilės terminų atitikmenis, kurie neturi atliepimų kitose ide. kalbose:] prabl. *tinkla- (lie. tinklas) – s. i. tántra- 'audimo staklės, apmatai' (tentlo-, tentro-) [žr.: O. Schrader. Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte und Warekunde. T 1. Jena, 1886, 179–180; Mayrhofer, Lief. 3, 132; Lief. 7, 475–476].
Šaltinis:
Трубачев 1963a, 33
Antraštė:
ti̇̀nklas
Straipsnelis:
Pr. °tinklo E 697 ‘siūlai’: lie. ti̇̀nklas ‘Netz’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 314¹⁴
Antraštė:
tiñklas
Reikšmė:
сеть
Straipsnelis:
Prūsų kalbos paminkluose randama nemažai moteriškosios giminės vienaskaitos naujadarų su -: sg. kuopinis /tinklā/ f., plg. lie. sg. tiñklas ‘сеть’.
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 37
Antraštė:
tinklas
Straipsnelis:
Suom. siula < sikla < *tikla < bl. *tinkla ‘tinklas’.
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas