Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tójà
Reikšmė:
taip pat; tiek pat, vienodai
Straipsnelis:
Rytų aukšt. tojà, tója ‘taip pat’ (LKŽ XVI 466), matyt, la. formos tâ ‘taip’, ankstyvojo rytų baltų prokalbės tarpsnio relikto (ide. kamienas *-), atitikmuo. O homonimiškas tojà, tója ‘tiek pat, vienodai’ veikiausiai atspindi nom.-acc. pl. n. ‘tai’.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 99–100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas