Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tolierka
Reikšmė:
lėkštė
Straipsnelis:
Rytų Lietuvoje per slavus atėję skoliniai dažnai turi balsį o vietoj įprastinio a […]. Tai gali būti susiję ne tik su palyginti vėlyvu * virtimu o, bet ir ankstyvu tų žodžių patekimu į vietos tarmę […]. LzŽ o neretai turi žodžiai, kitur rytų Lie. nevartojami arba išlaikantys a, pvz., […] [68], tolierka 'lėkštė' (тале́рка, iš vok. Teller).
Šaltinis:
Zinkevičius 1986c, 68–69

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas