Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tolỹdž
Straipsnelis:
žr. tolydus
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas