Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
topsóti
Straipsnelis:
[Lie. kalba pažįsta geroką būrį formanto -soti, 3. praes. -so v., kurie vienaip ar kitaip reiškia 'in einem bestimmten Zustande verharren'. Tie -soti v., kurie atsiradę dėl analogijos resp. kontaminacijos, yra ypač įdomūs indoeuropeistikos metodologijai:] Etimologizuojant lie. veiksm. topsóti, tõpso 'unbeweglich sitzen, liegen; mit offenem Mund dastehen, dasitzen' susiduriama su dideliais sunkumais. Pastarojo v. reikšmė, pirma, panaši į tupė́ti, tùpi 'hocken, kauern, in den Knieen sitzen; von den Vögeln: sitzen', antra, primena mūsų ankščiau jau aptartą v. žiopsóti. Paprasčiausiai būtų lie. v. topsóti laikyti tupė́ti ir žiopsóti kontaminacijos padaru.
Šaltinis:
Otrębski 1963b, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas