Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trakšlỹs
Straipsnelis:
žr. čežys
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 165
Antraštė:
trakšlỹs
Reikšmė:
strazdas
Straipsnelis:
Iš Urbučio studijos matome dabartinę situaciją: tokių liaudiškų beveik tarminių onomatopėjinės formos žodžių kaip čežỹs (Fraenkel I 71: čežė́ti, s. v. ‘zwitschen’) arba trakšlỹs (Fraenkel II 1109, s. v. trakšóti) negalima gretinti su strãzdas, kuris vis dėlto pirmiausia kaip pagrindinis strazdo pavadinimas taip pat yra paliudytas: la. strazds, pr. tresde, r. drozd, lo. turdus ir t. t. (Fraenkel II, 920, M.–E. III, 1083; Trautmann 450; Endzelin 266).
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas