Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trãkas
Reikšmė:
trakimas, siautimas, šėla
Straipsnelis:
Lie. vietovardžio Trakaĩ kilmė iki šiol nėra aiški (plg. Fraenkel LEW 1109). Taip pat neišaiškintas lie. trãkas, išlaikiusiam senovinę reikšmę ‘iškirsta bei išdeginta miško vieta’ = ‘lydimas’ ir homonimo trãkas ‘trakimas, siautimas, šėla’ ir adj. trãkas ‘patrakęs, pašėlęs’ ryšys. Trakaĩ = trakaĩ yra žodžio trãkas ‘lydimas (kirtimas, skynimas)’ oksitoniška lytis. Jos reikšmė nuo seniai bus buvusi ‘lydimų vietoje apsigyvenę (ar dirbę) žmonės (jų kolektyvas)’ = ‘trakininkai’. Iš pastarojo nesunkiai galėjo atsirasti ir vienaskaitos lytis. ‘Trakininkų’ darbas, miške (girioje) atliekamas kirviu ir ugnimi, žmonėms bus atrodęs ne vien kaip lydimų darymas, bet kaip šventų miškų / girių gadinimas. Dėl to subst. trãkas ‘patrakimas’ ir adj. trãknas ‘sugadintas (apie šiaudus)’ suponuoja verb. bl. (dial.) *trek- ‘gadinti (gesti), naikinti, (iš)trinti ir pan.’ (> lie. trẽk-ia/trė̃-kti ‘t. p.’, LKŽ XVI 746t.), kurį laikau determinatyvo *-(e)k- išplėstu verb. ide. *ter-/*tr̥- ‘trinti ir pan.’ (žr. Pokorny IEW 1070t. s.v. 2 ter-).
Šaltinis:
Mažiulis 2006, 507–508
Antraštė:
trãkas
Straipsnelis:
žr. lydyti
Šaltinis:
Куркина 2006, 154–155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas