Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trãknys
Straipsnelis:
žr. trėkti
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)a, 26–27
Antraštė:
trãknys
Reikšmė:
разбросанная, мятая солома; подстилка
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. traxńica ‘мятая солома’, br. trm. трахнíца ‘потертая солома при молотьбе цепами’ (Postavos r.), трахня́ ‘мелкая солома’ (Astravo r.), ‘отходы от пучков прямой соломы; труха, челкая солома’ (Pastavos, Gluboko, Smurgainių, Astravo r.) <= lie. trãknys ‘разбросанная, мятая солома; подстилка’. Ribotas šio žodžio paplitimas, nebuvimas lenkų ir baltarusių kalbose, leidžia jį laikyti skoliniu iš lietuvių kalbos.
Šaltinis:
Веренич 1989, 201–202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas