Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trámdyti
Reikšmė:
делать робким, нерешительным (о движении), спугивать
Straipsnelis:
Savarankiškais baltizmais laikomi br. трымце́ць, ukr. тремтìти, le. trzemcieć, plg. la. trimdêt, lie. trámdyti ‘делать робким, нерешительным (о движении), спугивать’, trimdá ‘тревога’.
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas