Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trandís
Straipsnelis:
S. sl. трѫ-дъ, s. r. тру-дъ, r. тру-т, s.–kr. тру̑-д, č. trou-d 'kempė' ir kt. Giminiškos ide. formos: lie. trandìs 'medžio kirminas', trandė́ti 'pūti, trūnyti', 'būti ėdamam kirminų', trìnti, lo. terō 'trinu' ir kt. Paprasta šaknis (be priesagos -d-) r. тереть (Vas., III, 144–145). Galbūt čia galima priskirti ir r. труд 'darbas' (Vas., II, 710).
Šaltinis:
Откупщиков 1967a, 139
Antraštė:
trandi̇̀s
Straipsnelis:
Pasak Pokorny (IEW 1076), vedų tr̥̣atti ‘(jis) perduria’ (perf. tatarda) kyla iš veiksmažodinės šaknies *terd- ir gali būti siejamas su keliais bl. ir sl. žodžiais, kaip pavyzdžiui, lie. tréndu ‘kandžių, vabzdžių būti susietam’, trandi̇̀s ‘kinivarpa, Holzwurm’, tri̇̀dė ‘viduriavimas, Durchfall’, triedžiù ‘viduriuoju’, la. trûdi ‘puvimas, puvėsiai’, č. trud ‘drebančiu, virpančiu veidu’, s. sl. trǫdŭ ‘δυσεντερία’; iš esmės tas pat pateikiama ir Mayrhoferio KEWA. Faktiškai atrodytų, kad toks sulyginimas semantiniu požiūriu neatlaiko kritikos. Vienintelis žodis, kurį iš ties būtų galima iš pirmo žvilgsnio susieti, būtų tik trandi̇̀s, nes tik kinivarpos tikrai perduria, perskrodžia medį. Tačiau, kai atkreipiame dėmesį į kitus vabzdžių pavadinimus (kaip lie. trãnas, la. trans ‘Drohne’, s. korn. contronen ‘blakė’, kimr. cynrhonyn ‘kinivarpa, Holzwurm’), tučtuojau suprantame, visų jų pagrindas – vardažodinė bazė *trō̆n-, kuri visiškai nutolusi nuo veiksmažodinės šaknies *terd-.
Šaltinis:
Campanile 1991, 109

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas