Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trañtas
Reikšmė:
всякие отбросы, изношенные вещи
Straipsnelis:
[Aptariamos baltiškos, daugiausia lietuviškos, kilmės leksemos, vartojamos Bobrovnikuose (Baltarusija).] Iš lie. trañtas ʻвсякие отбросы, изношенные вещиʼ, kuris yra susijęs su lie. trem̃ti, tremiù ʻвыгнать, сослать; (tarm.) стоптать, износитьʼ, atsirado brus. tránty (plur. tantum) ʻстарая, изношенная одежда, лохмотьяʼ, nors taip pat plg. lie. trendė́ti, tréndu ʻпортиться, плесневетьʼ (Smočynskis).
Šaltinis:
Смулкова 1980 (1981), 209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas