Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
traukai
Reikšmė:
indai
Straipsnelis:
Ž. traukai 'indai' žinomas tik iš Miežinio žodyno, todėl jį reikėtų laikyti skoliniu, o ne senu la. kalbos žodžio traũks atitikmeniu.
Šaltinis:
Urbutis 1963, 217–218
Antraštė:
traukai
Reikšmė:
indai
Straipsnelis:
Lie. traukai ‘indai’ < la. trauki (rečiau vns. trauks): traukai, indai, rykaitrauki.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas