Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
traukti
Straipsnelis:
Ide. kalbose žodžiai, žymintys sąv. 'traukti', dažnai yra bendrašakniai žodžiams, reišk. 'tempti', 'stumti'; padaryti iš ž., reišk. 'maišas, krepšys', 'árti' ir t. t. Lie. traukti gimin. la. traukt 'suduoti, parversti', lie. trūkti, galbūt toliau gimin. s. isl. þūga, s. v. a. drucken 'spausti' ir t. t. žr. vilkti
Šaltinis:
Buck 1949, 572
Antraštė:
tráukti
Straipsnelis:
[Aptariami la. kalbos žodžiai iki šiol nebuvo etimologizuoti:] 14. La. trukât 'iš lėto risnoti, bėgti', trukšinât 't. p.' (šaknis truk-) kartu su la. traũkt (iês) giminiška su lie. tráukti 'тянуть, отправляться' (žr. Būga I 449 ir Fraenkel II 30), trùkti 'медлить, мешкать' bei r. труси́ть 'iš palengvo risnoti, bėgti (apie žvėris, gyvulius), joti, eiti, bėgti smulkiais ir greitais žingsniukais (apie žmogų)' (žr. СРЯ IV 575). La. trm. trukât, trukšinât bei lie. trùkti šaknis yra nykstamojo vokalizmo laipsnio, tačiau la. traũkt (iês), lie. tráukti ir r. труси́ть (r. у < ou) – vokalizmas yra pamatinio laipsnio.
Šaltinis:
Breidaks 1969, 80
Antraštė:
tráukti
Reikšmė:
pull
Straipsnelis:
žr. trúkstuti
Šaltinis:
Hamp 1987a, 77
Antraštė:
tráukti
Straipsnelis:
Pr. pertraūki (praet. III p.) 63,₂₂ 'užrakina, verschloss': lie. tráukti 'vilkti' ir kt. Walde Vrgl. Wrtb. I 731.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 277
Antraštė:
tráukti
Straipsnelis:
žr. trukti
Šaltinis:
Young 2008a, 209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas