Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
traupùs
Reikšmė:
trapus
Straipsnelis:
Gr. τρυπάω ‘kiaurai pramušti, įsiskverbti’ […]. Aiškiai giminiškas su τρύω, plg. šį žodį. Galimą lyginti šaknį turi gana skirtingi baltų ir slavų kalbų žodžiai: lie. trupù, -ė́ti, trupùs, traupùs ‘trapus’, s. sl. trup̆ (iš *troupos) ‘pliauska’ ir t. t., r. trup ‘lavonas’; kiti pavyzdžiai pateikti Pokorny 1074. Šie sugretinimai rodo du sunkumus. Dėl reikšmės. Pripažįstant, kad visi šie žodžiai kilo iš šaknies τρύω, atrodo, jog graikų bei baltų-slavų kalbų žodžiai su skirtingomis reikšmėmis buvo pasidaryti nepriklausomai. Dėl formos. Baltų ir slavų kalbų žodžiai suponuoja *troup-/ *trup- kaitą, nors graikų kalba visur rodo ilgą υ. Antra vertus, dėl morfologijos vėlyvas τρῡπη paliudijimas skatina galvoti, kad kalba eina apie inversinį vedinį, vadinasi, kad τρῡπάω nėra denominatyvas.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1141

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas