Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trẽčias
Straipsnelis:
Bl.-sl. ord. num. „trečias“ padarytas su dviguba priesaga: ord. reikšmę turinčios -t bei priesagos *-či̯o- (kaip ir kai kuriose kitose ide., pvz. num. tr̥tī́yaḥ). Sl. formos išriedėję iš *tretii̯o-, o lie.-la. protoforma yra praradusi pirmąjį *i. Šaknis *tre- yra neįprastas, greičiausiai paimta iš card. num. *trei̯es, kai tas dar nebuvo pakeistas į *trii̯es.
Šaltinis:
Comrie 1992, 740

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas