Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trem̃pti
Straipsnelis:
Pragerm. -TREMP-*A- ‘(žengti, eiti, treten)’ (?), germ. tremp-a- ‘treten’ (go. ana-tramp ‘bedrängte’ [Minia apsupo jį, nes norėjo išgirsti jį]. Pirmykštė reikšmė postuluojama ‘treten’. Toks pasiūlymas galimas, tačiau ne kažin kiek tikėtinas, etimologijos neturi. Kad minėtos leksemos pamatine reikšme laikydami ‘treten’ apskritai neprašauname pro šikšnelę, tai germ. tremp-a- galime lyginti su s. ang. treppan ‘treten’ (be nosinio priebalsio) ir su keliais vėliau užfiksuotais žodžiais, kurie gali būti ir su nosiniu priebalsiu, ir be jo (trampeln, Treppe). Galbūt galima spėti, kad variantas tre(m)p- ‘drimblinti, nerangiai eiti; trepsėti; trypti (kojomis); sumindžioti, sutrypti, trampeln, skubinti, spirti, drängen’ slypi germ. þraf-ō- (s. ang. þrafian ‘drücken, drängen’, thravon ‘bėgti risčia, risnoti, traben’), lie. trempiù, trem̃pti ‘treten, stampfen’ ir giminiškuose žodžiuose ir. tropátь ‘grūsti, trinti; trypti; suplūkti, stampfen; trpsėti, trypti’, gr. τραπέω ‘spaudžiu vynuoges’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 506–507

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas