Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
triū̃sti
Reikšmė:
rūpintis
Straipsnelis:
Alb.-bl.-sl. kalbų sutapimai su germanų dažnai būna specialaus, neretai ‘techninio’ pobūdžio (kas būna dažniau tik veiksnių kultūrų kontaktų metu ir nerodo ypatingos indigenios giminystės): […] lie. triū̃sti ‘rūpintis’, s. sl. ТРОУДЪ, alb. tredh ‘kastruoti’, go. usþriutan, s. isl. þrjóta ‘baigti(s), dingti’, s. ang. þreotan ‘iškilti’…
Šaltinis:
Широков 1984, 20
Antraštė:
triū̃sti
Straipsnelis:
Lie. tr(i)ū̃sti gali būti iš *tr(i)ū-d-s, plg. sl. trudъ. Tai paaiškintų *s > š po *i nebuvimą.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 9
Antraštė:
tr(i)ū̃sti
Straipsnelis:
Lie. triū̃sti, trū̃sti ‘arbeiten’, la. tràustiês ‘mühsam steigei, klettern’.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 124
Antraštė:
triū̃sti
Straipsnelis:
[Aptariami ide. *s pokyčio po i, u, r, k į š rezultatai.] Autorius mano, kad triū̃sti yra baltų naujadaras.
Šaltinis:
Чекман 1980 (1981), 32

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas