Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tri̇̀cas
Straipsnelis:
Fr. 1121, sk. 2 lie. tri̇̀cas ‘Tritze’ iš rytprūsių tritz, trtitze ‘gervė, suktuvas krovinio pakėlimui’, Frischbier, Preuß. Wb. II 412; v. v, ž. trîtze, trîtce, trîsse ‘trosas, suktuvo lynas’, Lübben-Walther, Mnd. Handwb. 417, iš čia išvestas veiksmažodis triezen ‘trosu kelti aukštyn, kankinti, kamuoti’, Kluge-Götze¹¹ (1934) 629; Weigand-Hirt II⁵ 1071.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas