Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tri̇̀kti
Straipsnelis:
F. Bezlajus (Bezlaj F., Einige slov. und balt. lexische Parallelen, Linguistica VIII/1, 1966–68, 64) slov. žodžius otŕkniti, otr̂knem ‘sutvirtėti, sustingti’, otrknjen (dalyvis), plg. otrknjen krompvi ‘sugedusios bulvės’, utŕkniti ‘išnykti, nustoti’ (apie skausmą) [45] laiko izoliuotomis leksemomis, kurios turi vien bl. atitikmenis, plg. lie. tri̇̀kti ‘stumti, trukdyti, nykti, tirpti’, trė́kti ‘gadinti, pažeisti, švaistyti’, traknys ‘sutrinti šiaudai, pasenęs šienas’. Su lie. žodžiais dar gretinama slov. trackáti, -kâm ‘išbarstyti, išsvaistyti’, trâčje ‘pupelių lapai, stiebai’. Mums rodos, kad slov. leksemos nėra izoliuotos ir siejasi su sl. šaknies *tъrk-, *stъrk- žodžiais, plg. r. то́ркать ‘stumti, kulti’, bulg. търкам ‘trinu, maišau’, s.-kr. тр́кати, тр̑че̑м ‘šmirinėti, zuiti’ (Фасмер IV 83).
Šaltinis:
Куркина 1974 (1976), 45–46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas