Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trìmšterėti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. trìmšterėti, trìmšterti ‘ein wenig nachlassen (Schmerz)’ : trìmter(ė)ti.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas