Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trintuvaĩ
Straipsnelis:
[Analizuojamas Trubačiovo Ремесл. терминол. в слав. языках 1966 slavų terminų lyginimas su lotynų kalbos.] Čekų trdlo ‘mintuvai’ – lo. tribulum ‘молотильный вослок’. Pats Trubačiovas D. N. neigia terminologijos bendrumą šio pavyzdžio (p. 74). Vis dėlto plg. lie. trintuvaĩ (pl.) ‘mintuvai’ – su sinoniminiu sufiksu (santykis lie. tipo kasẽkliskastùvas). Beje, kitam ‘mintuvų’ pavadinimui – r. мяло lie. kalba turi atitikmenų tiek su identišku sufiksu -kl- (minẽklis), tiek ir su sinoniminiu -tuv- (mintuvaĩ). Abiem atvejais čia turime terminologines izoglosas, o ne tik etimologinius atitikimus.
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 17

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas