Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tr(i)ušė́ti
Straipsnelis:
Slov. trouchněti ‘истлевать; rusėti, gruzdėti’ etimologiškai gali būti siejamas su aptariamuoju lietuvių kalbos veiksmažodžiu. La. trusêt, -u / -ẽju ‘pūti, trūnyti; ruduoti, darytis demėtam (apie bulvę), triušti (apie plaukus); gruzdėti’. Be morfologinės struktūros skirtumų, yra šaknies struktūros skirtumų – slavų veiksmažodžio finalė trouch-n-. Bendra yra duratyvinė perstrukcinė reikšmė. Šių veiksmažodžių rekonstrukcijos etimologiniuose šaltiniuose skiriasi (plg. Fraenkel LEW II 423, Būga RR III 823, ESRJ IV 111).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas