Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tr(i)upė́ti
Reikšmė:
dalytis, irti į smulkias daleles
Straipsnelis:
Le. trupieć ‘pūti, trūnyti (apie medį)’ sietinas su lie. tr(i)upėti ‘dalytis, irti į smulkias daleles’. La. dial. trupt ‘pūti, tūnyti, gurėti’, pr. trupis, ru. dial. тупить. Galima mėginti rekonstruoti bl.-sl. *troup- / *trup- ‘irti, pūti, trupėti; trupinti, skaldyti, gręžti’, iš kurio baltai ir slavai savarankiškai pasidarė duratyvinių perstrukcinių veiksmažodžių.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 122–123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas