Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trókšti
Straipsnelis:
Germ. þers-*a- ‘(iš)džiovinti, džiūti, trochnen’ (go. tik Partizip Perfekti Passivi ga-þaúrsans ‘išdžiuvusius, verdorrt’ (apie rankas)), be jokios abejonės, remiasi bendraide. v. šaknimi ters- ‘sausam būti, džiovinti’, plg. lo. torreō ‘džiovinti, dörren, pakepinti, paskrudinti’ (Kausativum), s. air. tart m. (u) ‘sausra, troškulys’ (*tr̥s-tu-), gr. τέρσομαι ‘džiovinsiu, esu džiovinamas’, s. i. tŕ̥ ‘esu ištroškęs, geidžia, trokšta, lechzt’. Ne iš tokios pačios formos fonetiškai kildintinas lie. trókšti ‘labai norėti gerti; labai norėti, geisti’. Anot Fraenkelio (LEW) lie. leksema < *tros-sk-st- < ide. *trās-. Šiuo atveju turime reikalo veikiau su antriniu pakeitimu (Abwandlung) nei kad su nepriklausomu tos pačios šaknies vediniu.
Šaltinis:
Seebold 1970, 515
Antraštė:
trokšti
Straipsnelis:
Fr. 1128, 2 skiltyje gr. τρασιά, ταρσιά ‘Dürre’ (‘sausuma, sausra’) spaudos klaida vietoj ‘Darre’ (‘džiovykla, jauja’) (= ‘aptvaras vaisių, javų džiovininmui’), tik šią reikšmę randu aš graikų žodynuose. Jau Walde-Hofmann II 694, kurį nurodo Fraenkelis, turi ‘Dürre’ vietoje ‘Darre’. Šalutinė forma Dörre (1469 derve) ‘įrenginys džiovinimui’ – Weigand-Hirt I ⁵370; n. v. a. Dürre, v. v. a. dürre, s. v. a. durrî yra tas pat, kas ‘sausumas’.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 114
Antraštė:
trókšti
Straipsnelis:
(Aiškinama senųjų atematinių formų raida). S. lie. troksti ‘labai nori’ perėjo į negalininkinių kamienų tipą su -šk- (pagal Stangą iš * trosk-ti, Stang 1966, p. 314; *-šk- kamienas).
Šaltinis:
Иванов 1981, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas