Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tromita
Reikšmė:
trimitas
Straipsnelis:
Germanizmas, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje ir pasižymintis variantų gausa: tromita ‘trimitas’. Dar žr. trumita, trumitta.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas