Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trušis
Straipsnelis:
[Kuršių] truš(e), trušes ‘nendrė, meldas’ (p. 70, 134, Kur. Wb. p. 79, neteisingai išversta ‘šiaudas’: p. 30, 70) siejasi su žem. tr(i)ušis, la. trusis ‘nendrė’.
Šaltinis:
Schmid 1983, 264
Antraštė:
truši̇̀s
Straipsnelis:
Pr. drogis ‘nendrė’ aiškinant, šalia kitų sąsajų (su lie. drugỹs) nurodomas ryšys su baltų ir slavų nendrės pavadinimais: r. трость, тресть, s. r. тръсть, трьсть; s. sl. ТРЪСТЬ, bulg. тръст, s.-kr. тр̑сть; č. trest’, slovk. trst’, le. treść; lie. truši̇̀s, triuši̇̀s, trùšiai, la. trusis; šių formų įvairovė padidėja įtraukiant ir kitus žodžius, plg. lie. strusti̇̀s, ryt. lie. strusti̇̀s ‘juostelė karnos siete’, gr. θρύον (*trusom) ‘sietelis’ ir kt. Jie kilę iš *trъ(stь).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 375–376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas