Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trúkstuti
Straipsnelis:
Pokorno IEW. 1071 t. pateiktas lizdas 3. ter(ə)- ir t. t. be abejonės reikalauja supaprastinimo ir patikslinimo. Nuo pastorojo galime atskirti artimą (1074) *treuk-, kuriam skirtina kimrų trwch trychu ‘pjauti’ < *truk-s-, be germ. atitikmenų. Galų gale su minėtuoju lizdu siejame lie. trúk-stu, -ti ‘atplėšti, draskyti, daužyti’, tráukti ‘pull’. Rodos, kad *treuk- ‘kristi, sudaužyti, traukti’ (įsirėžus)’ iš dalies būsiąs paplitęs išimtinai Š. Europoje, žr. Zeitschrift für altische Philologie 37, 1979, 158–66.
Šaltinis:
Hamp 1987a, 77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas