Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trunė́ti
Reikšmė:
silpti, jėgų netekti, veltėdžiauti
Straipsnelis:
žr. strėgti
Šaltinis:
Smoczyński 1989a, 25
Antraštė:
trūnė́ti
Reikšmė:
trūnyti
Straipsnelis:
Gr. τρύω (ir τρῡ́ω), fut. τρύσω, retai aor. ἔτρυσα, ypač perf. pas. τέτρῡμαι ‘nunešioti, išsemti’ […]. Perfektas τέτρῡμαι, kuris verčia galvoti apie kitus tokius perfektus kaip εἴρῡμαι (iš *ϝε-ϝρῡμαι), εἴλῡμαι (iš *ϝε-ϝλῡμαι), rodo šaknį su ū, kuri atsidūrė visos šeimos centre taip pat kaip τρῡ́πάω. Ši šaknis atsiranda baltų ir slavų kalbose: s. sl. tryjǫ, tryti ‘τρίβειν’, lie. trū-n-iù, trū-n-ė́ti ‘pūti, gesti’, bet su balsiu eu/u s. sl. trovǫ, truti ‘nunešioti’, lie. tru-nù, trū-nė́ti ‘gesti, irti’ ir t. t. Lengvai sugretinama su žodžiais, turinčiais pirmajame skiemenyje balsį e, τέρυς, τείρω, τέρετρον ir t. t. Ta pati šeima, kaip τετραίνω ir t. t. Galima atstatyti *ter-ə₁-u-, plg. Beekes, Laryngeals 178.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1141
Antraštė:
trūnė́ti
Reikšmė:
pūti, irti
Straipsnelis:
žr. strėgti
Šaltinis:
Smoczyński 1989a, 25
Antraštė:
trunė́ti
Straipsnelis:
žr. trupė́ti
Šaltinis:
Jakulis 2004, 151

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas