Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trùpti
Straipsnelis:
žr. įsas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 234
Antraštė:
trùpti
Straipsnelis:
[Temus ir mediae kaita pasitarnauja skirtingam intensyvumui reikšti:] lie. trupus ‘kas lengvai subyra, suyra’, trùpti, trum̃pa ‘į gabalėlius, nuolaužas suirti’, trum̃pas ‘kurz’ (< *tru-n-pas, plg. s. sl. krąpъ < *kru-n-pas); su šaknies e : o: s. sl. drobiti ‘zerbrechen’, drobьnъ ‘smulkus’.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas