Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trùsikai
Straipsnelis:
trùsikai ‘glaudės’, plg. r. трусики < трусы ‘kelnaitės, trumpikės’. Rusų kalbos pavadinimas gautas iš anglų kalbos, plg. ang. trousers ‘kelnės’ (Fasmer IV 110). Anglų kalbos trousers < trouse kilo iš kimr. triubhas ‘kelnės’, kuris savo ruožtu turbūt pasiskolintas iš s. pranc. trebus ‘t. p.’, o šis bus atėjęs iš lo. tubraci ‘t. p.’. Pastarojo kilmė nėra aiški, galbūt jis germ. kilmės (Klein 1658; Partridge 740; Buck 426). Tai šnekamosios kalbos žodis, neteiktinas bendrinei lietuvių kalbai (DŽ 866). Iš rusų kalbos jį pasiskolino ir latviai (Reķēna 441). [Klein E., Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, Vol. 1–2, 1966–1967; Partridge E., Origins. A Schort Etymological Dictionary of Modern English, 1983; Buck C. D., Dictionary of Selected Synonims in the Principal Indo-European Languages, 1949; Reķēna A., Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izloksnes un tās sakari ar atbilstošajiem nuosaukumiem slāvu valodās, Rīga, 1975.]
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas