Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tuĩnas
Straipsnelis:
S. lie. ir trm. tuĩnas ‘statinių, kuolų tvora’ (Tverečius); ‘pālus, stipes, sudis’ (Szyrwid, Diction. 569), yra skolinys iš sl. lyties tynъ (bžn. sl. tynъ ‘murus’, č. týn ‘įtvirtinimas, bastionas, tvirtovė’, s. le. tyn ‘tvora, mūras’, r. тын ‘statinių, kuolų tvora’). Savo ruožtu sl. tynъ yra germanizmas, plg. s. isl. tūn n. ‘aptverta veja prieš namą, kiemas, miestas’; s. ang. tūn m. ‘tvora aplink namą, sodas, kiemas, miestas’, s. v. a. zūn, v. v. a. zūn m. ‘tvora’, n. v. a. Zaun. Šiandien kol kas negalime pasakyti iš kurios germ. kalbos slavai skolinosi ir tiksliau nusakyti, kada šis germanizmas pakliūva į sl. kalbas.
Šaltinis:
Otrębski 1966b, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas